в началото

Напишете в полето за Extra setings на модема следния стринг:

ATX3S10=254

и ще можете да правите връзка без прекъсване и на най-лошата централа от порякдъка от 1ч. до 3-4 часа.

Обеснение:

АТ - команда към модема след която, могат да се изпращат други команди за настроика.

X3- казва на модема да не чака сигнал Българско свободно-"тит...Тиииит.........тит...тиииит" (никой модем не го познава) а директно да набира. В действителност за прекъсването на модема тази команда не е нужна и стринга би трябвало да е ATS10=254.

S10=254 - означава запиши в регистър S10 на модема 254. Съдържанието в този регистър показва колко време може да пропада сигнала през време на работа, преди модема да прекъсне. Съдържанието на S10 е в размер десетки от секундата - т.е. 254 означава 25,4 секунди. Ако линията се изгуби например за 20 секунди (например вследстие на щракания на релета -"шшш тъкъ, тъкъ, т.т.т.т. тът.тът.тът " и т.н.), модема няма да прекъсне. Ако напишете S10=255, модема изобщо никога няма да прекъсне, обаче това не е хубаво, защото може да се разпадне връзката логически, без да е прекъснал модема.

Модемите по подразбиране (след Reset) идват със съдържание на S10=14, което означава 1,4 секунди. Е в България сигнала пропада много по-продължително. Резултатът е че ако не сте написали ATS10=254, ще работите 3-5мин. максимум 10 мин. и модема прекъсва, после пак 5 мин. и т.н

СНИМКА НА ЕКРАНА

в началото